Spolufinancováno Evropskou unií

Projekty společnosti ATC distribution s.r.o.: 

ATC Distribuce za čistou energii s akumulací (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001575)

ATC Distribuce za čistou energie bez akumulace (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001574)

realizované za účelem zvýšení energetické soběstačnosti jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím programu Národní plán obnovy skrze výzvu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace I. výzva - aktivita a)

Realizace projektů za přispění EU umožnila společnosti ATC distribution s.r.o. výstavbu a zprovoznění fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 40kW na jinak nevyužitelných plochách střech provozních budov, včetně úložišť pro akumulaci nespotřebovaných přebytků.

Zvýšení instalovaného výkonu zdrojů fotovoltaické energie umožňuje společnosti ATC distribution s.r.o. získávat čistou energii pro pokrytí vlastních energetických potřeb a tím zásadně omezit spotřebu energie z emisních zdrojů.

EU_NPO

Používáme ověření věku Adulto